Index » News

На вниманието на хотелиери и ресторантьори!
На вниманието на хотелиери и ресторантьори!

Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г. въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и то трябва да се извърши както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2006 и 2007 г. туристически обекти, трябва да предприемат незабавни действия и да заявят подновяване на категорията на обектите до края на 2015 г. В противен случай тя се прекратява с изтичането на срока.

За повече информация – тел. 03051/8178, 0885 843201 ТИЦ – гр.Чепелaре тел. 03051/8126 - ЦУИ
Back to all news
Will the newfound sport center Chepelare help for the development of the town?
Yes, certainly
The development of the town do not depend only on the sport center
I do not have an opinion on the question
No
 
Results of voting poll
© 2004 Chepelare, created by BalkanSys Contact Us | About Project | Site Map | Feedback